Ludzas draudzeVarakļānu Sv. Krusta draudzeViļānu draudze
IEVADS | KONTAKTI | LAPAS KARTE
Mums ir jauna nodaļa: Kapusvētki. Aicinām pieteikties: JAUNUMIEM, informācijas saņemšanai Jūsu e-pastā, par notikumiem draudzēs...!
JAUNUMIPar draudziKAIMIŅU DRAUDZESKapusvētki un svecīšu vakariSvētdarbībasBibliotēkaSvētrunasZIEDOJUMI 
Esiet laipni aicināti uz Rēzeknes Sv. Trīsvienības draudzes baznīcu

Luters katrai dienai - 23. septembris

Tātad ticība nak no sludināšanas un sludināšana -no Kristus pavēles. (Rom. 10:17)

Tātad arī šī lieta, proti, publiski sludinātais Vārds, kristiešu vidū kalpo tam, lai mēs ar tā palīdzību ie­mantotu grēku piedošanu jeb kristīgo taisnību. Pasludinājums ir līdzeklis, ar kuru mums tiek sniegta un atklāta jeb ielikta klēpī Kristus žēlastība, jo citādi neviens nekad nevarētu šo dārgumu saņemt. No kurienes gan mēs varētu zināt, kura cilvēka sirdī gan varētu nākt tas, ka Kristus, Dieva Dēls, mūsu dēļ ir nācis no Debesīm, miris un augšāmcēlies, iemantojis mums grēku piedošanu un mūžīgo dzīvošanu un sniedzis mums tādas dāvanas? Kurš gan to zinātu, ja tas netiktu sludināts atklātībā? Un, kaut arī Kristus ar Savām ciešanām un nāvi ir izcīnījis šo dārgumu, tomēr neviens nevarētu pie tā tikt, nedz to saņemt, ja pats Dievs to neliktu sludināt Savā vārdā. Tādēļ arī es arvien esmu mācījis, ka visupirms un vairāk par visām lietām ir nepieciešams Vārda pasludinājums, kam jāsasniedz cilvēku ausis, lai Svētais Gars varētu ienākt sirdī; un Tas ar Vārda palīdzību un starpnie­cību apgaismo sirdi un rada tajā ticību. Tātad ticība nevar nākt, nedz pastāvēt bez Evaņģēlija sludinā­šanas un uzklausīšanas, kas ļauj ticībai pieaugt un kļūt stiprākai.

Dievkalpojums 1.Adventē Rēzeknes Sv.Trīsvienības ev. lut. baznīcā notiks svētdien 2018.gada 2.decembrī plkst.9:00.
2018.11.30 08:52 lasīt vairāk 
Dievkalpojums Rēzeknes Sv. Trīsvienības ev. lut. baznīcā notiks svētdien 2018.gada 25.novembrī plkst.9:00.
2018.11.22 09:01 lasīt vairāk 
Dievkalpojums Rēzeknes Sv. Trīsvienības ev. lut. baznīcā notiks svētdien 2018.gada 4.novembrī plkst.14:00.
2018.11.02 11:46 lasīt vairāk 
Dievkalpojums Rēzeknes Sv. Trīsvienības ev. lut. baznīcā notiks svētdien 2018.gada 30.septembrī plkst.10:00.
2018.09.27 09:51 lasīt vairāk 
Dievkalpojums Rēzeknes Sv. Trīsvienības ev. lut. baznīcā notiks svētdien 19.augustā plkst.10:00, vadīs Juris Simakins.
2018.08.13 08:46 lasīt vairāk 
Rēzeknes Svētās Trīsvienības draudzē dievkalpojums notiks svētdien 10.jūnijā plskt.10:00, piedalīsies Lielsalacas ev.luteriskās baznīcas koris "Dvēseles dziesma" no Salacgrīvas.
2018.06.06 09:26 lasīt vairāk 
Dievkalpojums Rēzeknes Sv. Trīsvienības ev. lut. baznīcā notiks Vasarassvētkos svētdien, 20. maijā plkst.15:00
2018.05.18 08:57 lasīt vairāk 
Sestdien, 28.aprīlī notiks Rēzeknes evaņģēliski luteriskās baznīcas apkārtnes sakopšanas talka plkst.9:00. Mīļi aicināts ir ikviens un lūgums, ja ir iespējams paņemt līdzi kādu darbarīku. Uz satikšanos! Rēzeknē, Raiņa ielā 4.
2018.04.26 10:30 lasīt vairāk 
Lieldienu dievkalpojums Rēzeknes Sv. Trīsvienības ev. lut. baznīcā notiks 2018.gada 01.aprīlī plkst.14:00.
2018.03.22 09:37 lasīt vairāk 
Ziemassvētku eglītes pasākums Varakļānu Sv. Krusta ev. lut. draudzē 21. janvārī...
2018.02.04 19:13 lasīt vairāk 
«« 11  12 13 14

Dienišķā maize

Nebaidies, tu nepaliksi kaunā. Jes 54:4a

Pāvils raksta: Brāļi, es nedomāju par sevi, ka esmu jau ieguvis, bet vienu gan – aizmirsdams to, kas aiz muguras, un tiekdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos uz mērķi.
Flp 3:13–14a

1Ķēn 12:1–20 Jēk 5:7–20 Mk 15:33–39

Kalendārs

Pieteikties jaunumiem

Vārds:
E-pasts:
  Pieteikties
© 2014»