Ludzas draudzeVarakļānu Sv. Krusta draudzeViļānu draudze
IEVADS | KONTAKTI | LAPAS KARTE
Aicinām pieteikties: JAUNUMIEM, informācijas saņemšanai Jūsu e-pastā, par notikumiem draudzēs...!
JAUNUMIPar draudziKAIMIŅU DRAUDZESSvētdarbībasBibliotēkaSvētrunasKarteGalerijaZIEDOJUMI 
Esiet laipni aicināti uz Rēzeknes Sv. Trīsvienības draudzes baznīcu

Luters katrai dienai - 5. decembris

Viss tas notika, lai piepildītos pravieša sludinātais vārds: sakiet Ciānas meitai - redzi, tavs Ķēniņš nāk pie tevis lēnprātīgs, jādams uz ēzeļa un nastu nesējas ēzeļa mātes kumeļa. (Mt. 21:4-5)

Evaņģēlists citē pravieša vārdus tādēļ, lai mēs redzētu, ka Kristus nav nācis mūsu nopelnu, bet dievišķās patiesības dēļ, jo Viņš ir ticis apsolīts jau ilgāku laiku iepriekš, pirms bijām dzimuši mēs, pie kuriem Viņš nācis. Kā Dievs no tīras žēlastības ir apsolījis Evaņģēliju, tā Viņš šo apsolījumu arī piepildījis apliecinādams savu patiesīgumu, proti, ka Viņš pilda savus solījumus un ka mēs tiekam rosināti paļauties uz Viņa apsolījumu; jo Viņš to noteikti pie­pildīs. Un šī ir viena no Rakstu vietām, kurās apso­līts Evaņģēlijs; kā Sv. Pāvils Vēstulē romiešiem norāda, ka Dievs jau iepriekš ir apsolījis Evaņģēliju par Savu Dēlu Jēzu Kristu caur Saviem praviešiem Svētajos Rakstos (Rom. 1:1-3). Un pravietis saka nevis: sakiet par Ciānas meitu - itin kā kādam citam vajadzētu ticēt, ka viņai ir Kristus - bet: sakiet viņai pašai. Ciānas meitai pašai tam jātic un nav jāšaubās, ka notiks tā, kā šie vārdi vēstī. Vienīgi šāda ticība ir saucama par kristīgu ticību - ja tu nešaubīgi tici, ka Kristus ir Pestītājs ne tikai Sv. Pēterim un svētajiem, bet arī tev pašam; jā, tev vēl vairāk nekā visiem citiem.

Tā saka Tas Kungs, tavs Pestītājs, Israēla Svētais: “Es, Tas Kungs, tavs Dievs, mācu tev to, kas tev par svētību, un vedu tevi pa to ceļu, pa kuru tev jāstaigā.” (Jesajas 48:17)
2020.10.24 19:39 lasīt vairāk 
Katru svētdienu rīta lūgšanas - Laudes plkst.: 08:00. Kungs, atdari manas lūpas, Lai mana mute teic Tavu slavu. Steidzies, ak Kungs, mani izglābt, Steidzies, ak Kungs, man palīgā! Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! Kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen Alleluja
2020.09.24 12:32 lasīt vairāk 
Baznīca atvērta katru dienu 8:30-18:00 individuālām lūgšanām.
2020.08.28 16:27 lasīt vairāk 
Baznīca atvērta katru dienu 8:30-18:00 individuālām lūgšanām
2020.08.06 20:56 lasīt vairāk 
Dievkalpojumi ir atsākušies, ievērojot visus piesardzības pasākumus
2020.05.25 22:07 lasīt vairāk 
Sakarā ar mīkstinātiem Covid-19 ierobežojumiem, atsākas Dievkalpojumi.
2020.05.16 19:51 lasīt vairāk 
Iespāja individuālajai lūgšanai
2020.04.26 23:21 lasīt vairāk 
Papildināsim savas ikdienas lūgšanas ar lūgšnām šim laikam, ko mums deva arhibīskapa kanceleja.
2020.03.15 23:45 lasīt vairāk 
Pēc Valdības rīkojuma Ar arhibīskapa un bīskapu rīkojumu visi pasākumi draudzē ir atcelti.
2020.03.15 23:41 lasīt vairāk 
Pieteikšanās Kristību-Iesvētībām
2020.02.23 17:13 lasīt vairāk 
1  2 3 4 5 6

Dienišķā maize

Bāreņu tēvs un atraitņu tiesnesis, Dievs savā svētajā mājoklī! Dievs vientuļos iemitina namā, gūstekņus Viņš rimtumā izved.

(Ps 68:6–7)

Kad vakars pienāca un saule bija norietējusi, pie Viņa nesa visus neveselos un dēmonu apsēstos. Visa pilsēta bija sapulcējusies durvju priekšā. Un daudzus Viņš darīja veselus.

(Mk 1:32–34)

Jes 4:2–6; 1Tes 4:13–18; Lk 21:5–19


Kalendārs

Pieteikties jaunumiem

Vārds:
E-pasts:
  Pieteikties
© 2014»