Ludzas draudzeVarakļānu Sv. Krusta draudzeViļānu draudze
IEVADS | KONTAKTI | LAPAS KARTE
Mums ir jauna nodaļa: Kapusvētki. Aicinām pieteikties: JAUNUMIEM, informācijas saņemšanai Jūsu e-pastā, par notikumiem draudzēs...!
JAUNUMIPar draudziKAIMIŅU DRAUDZESKapusvētki un svecīšu vakariSvētdarbībasBibliotēkaSvētrunasZIEDOJUMI 
Esiet laipni aicināti uz Rēzeknes Sv. Trīsvienības draudzes baznīcu

Luters katrai dienai - 23. septembris

Tātad ticība nak no sludināšanas un sludināšana -no Kristus pavēles. (Rom. 10:17)

Tātad arī šī lieta, proti, publiski sludinātais Vārds, kristiešu vidū kalpo tam, lai mēs ar tā palīdzību ie­mantotu grēku piedošanu jeb kristīgo taisnību. Pasludinājums ir līdzeklis, ar kuru mums tiek sniegta un atklāta jeb ielikta klēpī Kristus žēlastība, jo citādi neviens nekad nevarētu šo dārgumu saņemt. No kurienes gan mēs varētu zināt, kura cilvēka sirdī gan varētu nākt tas, ka Kristus, Dieva Dēls, mūsu dēļ ir nācis no Debesīm, miris un augšāmcēlies, iemantojis mums grēku piedošanu un mūžīgo dzīvošanu un sniedzis mums tādas dāvanas? Kurš gan to zinātu, ja tas netiktu sludināts atklātībā? Un, kaut arī Kristus ar Savām ciešanām un nāvi ir izcīnījis šo dārgumu, tomēr neviens nevarētu pie tā tikt, nedz to saņemt, ja pats Dievs to neliktu sludināt Savā vārdā. Tādēļ arī es arvien esmu mācījis, ka visupirms un vairāk par visām lietām ir nepieciešams Vārda pasludinājums, kam jāsasniedz cilvēku ausis, lai Svētais Gars varētu ienākt sirdī; un Tas ar Vārda palīdzību un starpnie­cību apgaismo sirdi un rada tajā ticību. Tātad ticība nevar nākt, nedz pastāvēt bez Evaņģēlija sludinā­šanas un uzklausīšanas, kas ļauj ticībai pieaugt un kļūt stiprākai.

Gada pirmais dievkalpojums Latvijas ev. lut. baznīcas Rēzeknes Sv. Trīsvienības draudzē notiks 2023.gada 15.janvārī plkst.13.00. Vadīs Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe.
2023.01.09 13:16 lasīt vairāk 
Ziemassvētku dievkalpojums Rēzeknes Sv. Trīsvienības ev. lut. draudzē notiks 2022.gada 25.decembrī plkst.10.00. Vadīs Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe.
2022.12.23 12:28 lasīt vairāk 
Adventa trešās svētdienas dievkalpojums Rēzeknes Sv. Trīsvienības ev. lut. draudzē notiks 2022.gada 11.decembrī plkst.11.00. Vadīs Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe.
2022.12.08 14:24 lasīt vairāk 
Mums visiem būs jāstājas Kristus soģa krēsla priekšā. 2Kor 5:10a
2022.11.10 19:24 lasīt vairāk 
Laimīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti par Dieva bērniem. Mt 5:9
2022.11.02 18:01 lasīt vairāk 
Citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau likts, un tas ir Jēzus Kristus. 1Kor 3:11
2022.10.26 14:07 lasīt vairāk 
Dziedini mani, Kungs, un es būšu dziedēts, glāb mani, un es būšu glābts. Jer 17:14
2022.10.19 23:10 lasīt vairāk 
Mums ir šis bauslis, lai tas, kas mīl Dievu, mīl arī savu brāli. 1Jņ 4:21
2022.10.12 19:43 lasīt vairāk 
Visu acis raugās uz Tevi, un Tu dod tiem barību īstajā laikā. Ps 145:15
2022.09.28 12:50 lasīt vairāk 
2022.09.28 12:45 lasīt vairāk 
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 »»

Dienišķā maize

Nebaidies, tu nepaliksi kaunā. Jes 54:4a

Pāvils raksta: Brāļi, es nedomāju par sevi, ka esmu jau ieguvis, bet vienu gan – aizmirsdams to, kas aiz muguras, un tiekdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos uz mērķi.
Flp 3:13–14a

1Ķēn 12:1–20 Jēk 5:7–20 Mk 15:33–39

Kalendārs

Pieteikties jaunumiem

Vārds:
E-pasts:
  Pieteikties
© 2014»