Ludzas draudzeVarakļānu Sv. Krusta draudzeViļānu draudze
IEVADS | KONTAKTI | LAPAS KARTE
Mums ir jauna nodaļa: Kapusvētki. Aicinām pieteikties: JAUNUMIEM, informācijas saņemšanai Jūsu e-pastā, par notikumiem draudzēs...!
JAUNUMIPar draudziKAIMIŅU DRAUDZESKapusvētki un svecīšu vakariSvētdarbībasBibliotēkaSvētrunasZIEDOJUMI 
Esiet laipni aicināti uz Rēzeknes Sv. Trīsvienības draudzes baznīcu

Luters katrai dienai - 23. septembris

Tātad ticība nak no sludināšanas un sludināšana -no Kristus pavēles. (Rom. 10:17)

Tātad arī šī lieta, proti, publiski sludinātais Vārds, kristiešu vidū kalpo tam, lai mēs ar tā palīdzību ie­mantotu grēku piedošanu jeb kristīgo taisnību. Pasludinājums ir līdzeklis, ar kuru mums tiek sniegta un atklāta jeb ielikta klēpī Kristus žēlastība, jo citādi neviens nekad nevarētu šo dārgumu saņemt. No kurienes gan mēs varētu zināt, kura cilvēka sirdī gan varētu nākt tas, ka Kristus, Dieva Dēls, mūsu dēļ ir nācis no Debesīm, miris un augšāmcēlies, iemantojis mums grēku piedošanu un mūžīgo dzīvošanu un sniedzis mums tādas dāvanas? Kurš gan to zinātu, ja tas netiktu sludināts atklātībā? Un, kaut arī Kristus ar Savām ciešanām un nāvi ir izcīnījis šo dārgumu, tomēr neviens nevarētu pie tā tikt, nedz to saņemt, ja pats Dievs to neliktu sludināt Savā vārdā. Tādēļ arī es arvien esmu mācījis, ka visupirms un vairāk par visām lietām ir nepieciešams Vārda pasludinājums, kam jāsasniedz cilvēku ausis, lai Svētais Gars varētu ienākt sirdī; un Tas ar Vārda palīdzību un starpnie­cību apgaismo sirdi un rada tajā ticību. Tātad ticība nevar nākt, nedz pastāvēt bez Evaņģēlija sludinā­šanas un uzklausīšanas, kas ļauj ticībai pieaugt un kļūt stiprākai.

Tā saka Tas Kungs, tavs Pestītājs, Israēla Svētais: “Es, Tas Kungs, tavs Dievs, mācu tev to, kas tev par svētību, un vedu tevi pa to ceļu, pa kuru tev jāstaigā.” (Jesajas 48:17)
2020.10.24 19:39 lasīt vairāk 
Katru svētdienu rīta lūgšanas - Laudes plkst.: 08:00. Kungs, atdari manas lūpas, Lai mana mute teic Tavu slavu. Steidzies, ak Kungs, mani izglābt, Steidzies, ak Kungs, man palīgā! Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam! Kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen Alleluja
2020.09.24 12:32 lasīt vairāk 
Baznīca atvērta katru dienu 8:30-18:00 individuālām lūgšanām.
2020.08.28 16:27 lasīt vairāk 
Baznīca atvērta katru dienu 8:30-18:00 individuālām lūgšanām
2020.08.06 20:56 lasīt vairāk 
Dievkalpojumi ir atsākušies, ievērojot visus piesardzības pasākumus
2020.05.25 22:07 lasīt vairāk 
Sakarā ar mīkstinātiem Covid-19 ierobežojumiem, atsākas Dievkalpojumi.
2020.05.16 19:51 lasīt vairāk 
Iespāja individuālajai lūgšanai
2020.04.26 23:21 lasīt vairāk 
Papildināsim savas ikdienas lūgšanas ar lūgšnām šim laikam, ko mums deva arhibīskapa kanceleja.
2020.03.15 23:45 lasīt vairāk 
Pēc Valdības rīkojuma Ar arhibīskapa un bīskapu rīkojumu visi pasākumi draudzē ir atcelti.
2020.03.15 23:41 lasīt vairāk 
Pieteikšanās Kristību-Iesvētībām
2020.02.23 17:13 lasīt vairāk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 »»

Dienišķā maize

Nebaidies, tu nepaliksi kaunā. Jes 54:4a

Pāvils raksta: Brāļi, es nedomāju par sevi, ka esmu jau ieguvis, bet vienu gan – aizmirsdams to, kas aiz muguras, un tiekdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos uz mērķi.
Flp 3:13–14a

1Ķēn 12:1–20 Jēk 5:7–20 Mk 15:33–39

Kalendārs

Pieteikties jaunumiem

Vārds:
E-pasts:
  Pieteikties
© 2014»