Ludzas draudzeVarakļānu Sv. Krusta draudzeViļānu draudze
IEVADS | KONTAKTI | LAPAS KARTE
Mums ir jauna nodaļa: Kapusvētki. Aicinām pieteikties: JAUNUMIEM, informācijas saņemšanai Jūsu e-pastā, par notikumiem draudzēs...!
JAUNUMIPar draudziKAIMIŅU DRAUDZESKapusvētki un svecīšu vakariSvētdarbībasBibliotēkaSvētrunasZIEDOJUMI 
Esiet laipni aicināti uz Rēzeknes Sv. Trīsvienības draudzes baznīcu

Luters katrai dienai - 9. decembris

Tad Ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku: nāciet šurp, jūs Mana Tēva svētītie, iemantojiet Valstī­bu, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Jo Es biju izsalcis un jūs esat Mani paēdinājuši; Es biju izslāpis un jūs esat Mani dzirdinājuši; Es biju svešinieks un jūs esat Mani uzņēmuši.

(Mt. 25:34-35)

Raugies, lai arī tu būtu to vidū, kuri Kristus dēļ iz­turas pret citiem laipni un žēlsirdīgi vai panes cieša­nas, tad varēsi ar prieku sagaidīt Pastaro dienu, un tev nebūs jābīstas no Dieva tiesas. Jo Viņš tevi jau ir no tās atbrīvojis un piepulcinājis tiem, kuriem jāstāv pie Viņa labās rokas. Jo mēs, kas esam kristieši, ce­ram un no sirds ilgojamies, kaut drīzāk nāktu tiesas diena - kā mēs arī lūdzam: lai nāk Tava Valstība, Tavs prāts lai notiek.. atpestī mūs no ļauna! Mēs il­gojamies dzirdēt šos jaukos vārdus: nāciet, jūs, svē­tītie, Mana Tēva valstībā! Mēs gaidām šo spriedu­mu; jo esam kristieši un tieši šīs cerības dēļ tiekam tik ļoti apspiesti un vajāti, ciezdami gan no velna, gan arī no mūsu pašu miesas, kas negrib mums ļaut ticēt un priecāties; tāpat mums uzbrūk arī pasaules tirānija un naids - mums it visur jādzird par varmācību, ar kādu velns un pasaule pretojas Evaņģēlijam, radīdami uz zemes tik daudz posta, ka mums jāpagurst no šīs dzīves un jāsauc: nāc, mīļais Kungs, nāc un atpestī mūs! 352

Slavēts Dievs, kurš nav atmetis manu lūgšanu, nedz atrāvis man Savu žēlastību! Ps 66:20
2022.05.18 14:05 lasīt vairāk 
Kopīgs dievkalpojums ar Kārsavas draudzi Ludzas baznīcā šodien
2022.05.15 20:59 lasīt vairāk 
Dziediet Kungam jaunu dziesmu, jo Viņš ir darījis brīnumus! Ps 98:1a
2022.05.12 13:00 lasīt vairāk 
BAZNĪCU NAKTS 2022.GADA 28.MAIJĀ
2022.05.05 11:37 lasīt vairāk 
Tādēļ tas, kas ir Kristū, ir jauns radījums; viss vecais ir pagājis, un redzi – viss tapis jauns. 2Kor 5:17
2022.05.05 11:33 lasīt vairāk 
Kristus saka: Es esmu Labais Gans, Manas avis klausās Manā balsī, Es tās pazīstu, un viņas Man seko. Es tām dodu mūžīgo dzīvību. Jņ 10–11a, 27–28a
2022.04.27 12:59 lasīt vairāk 
Slavēts lai ir Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai caur Jēzus Kristus augšāmcelšanos no mirušajiem. 1Pēt 1:3 ‌
2022.04.21 21:14 lasīt vairāk 
Lieldienu fotogrāfijas. Foto: Elena Bondarenko.
2022.04.17 21:22 lasīt vairāk 
Pēc Dievkalpojuma Zaļajā ceturtdienā Rēzeknē. Foto: Ēvalds Bērziņš
2022.04.15 20:31 lasīt vairāk 
Drīz būs jauna partija.
2022.04.15 20:23 lasīt vairāk 
1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 »»

Dienišķā maize

Kungs, no šeola Tu mani uzvedi, Tu dzīvu izvedi mani no bedres!
Ps 30:4

Patiesi, patiesi Es jums saku: nāk stunda, un tā ir jau tagad, kad mirušie dzirdēs Dieva Dēla balsi, un tie, kas būs dzirdējuši, dzīvos.
Jņ 5:25

Am 5:18–27 Jūd 17–25 Mt 22:15–22

Kalendārs

Pieteikties jaunumiem

Vārds:
E-pasts:
  Pieteikties
© 2014»